Před zateplením fasády je nutné důkladně zvážit řadu důležitých aspektů, které ovlivňují nejen cenu, ale také efektivitu a životnost celého zateplení. Každá chyba a opomenutí se nevyplácí.

 

Je pochopitelné, že je nutné posoudit stav stávajícího zdiva. Kontrolujeme pevnost, čistotu a rovinatost podkladu. Přítomnost mastnot nebo jiných nečistot může ovlivnit přilnavost izolačního materiálu.

Velkým problémem muže být vlhkost zdiva. Předem je nutné odstranit příčiny a závady způsobené zatékáním střechou nebo v okolí oken. Nutné je vyřešit izolaci od vzlínající spodní vody.

Musíme si také ujasnit, jak by konečná fasáda měla vypadat. Rozhodneme o zachování nebo úpravě říms, ozdob a dalších výstupů na fasádě. Včas si musíme ujasnit řešení konstrukcí, které vystupují z fasády, jako jsou zábradlí, stříšky nad vchodem, venkovní rolety, ozdobné mříže apod.

Důležité je udělat si jasno, jaký materiál a v jaké síle se na zateplení bude používat. Nutno podotknout, že síla izolačního materiálu zas tak moc celkovou cenu neovlivňuje. Určitě se vyplatí zateplit silnější izolací.

Pro samotnou realizaci je také důležité posoudit, jak složitá bude stavba lešení.

Posouzení těchto faktorů je klíčové pro úspěšné zateplení fasády. Doporučuje se konzultace s odborníky, kteří mohou provést důkladnou analýzu a navrhnout optimální řešení. Pokud máte zájem o profesionální posouzení a návrh zateplení, můžete kontaktovat společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce.