Sedlová střecha

Střechy jsou významné stavební konstrukce jak z hlediska ochrany stavby proti povětrnostním podmínkám tak i z hlediska estetického.   Konstrukce sedlové střechy se obvykle skládá z nosné konstrukce (krovu), izolačních vrstev (hydroizolace, tepelná izolace...