Pan starosta JUDr. Jan Malý v úterý 12. září podepsal dvě smlouvy o dílo. V obou případech se jedná o velké investiční akce. Jde o zateplení domu s pečovatelskou službou v Sokolovské ulici a budovy ZŠ Soudná v lipové aleji. Obě investice bude mít na starost firma STAV-AGENCY s.r.o. ze Stráže nad Nisou, která zvítězila ve výběrovém řízení. S investice městu pomohou dotace od Evropské unie, Jičín je čerpá skrze Operační program životní prostředí. Celkové náklady na zateplení domu s pečovatelskou službou jsou 12 495 635,26 Kč bez DPH. Na snížení energetické náročnosti školních budov jsou náklady vypočteny na 15 259 968,76 Kč bez DPH.