Nejdůležitějším přínosem při zateplování fasády je samozřejmě následná úspora nákladů na vytápění.

 

Úspora výdajů za energie je asi nejdůležitějším aspektem při rozhodování se o zateplení fasády, ale ne aspektem jediným. Dalšími přínosy, které odborně provedené zateplení přinese, je zhodnocení ceny nemovitosti a nový vzhled objektu.

Zimní měsíce jsou ideálním časem na přípravu a vyřízení potřebných povolení, zjištění cenových nabídek a odsouhlasení barevného provedení. Samotná realizace zateplení zahrnuje odstranění nečistot z původní fasády, odstranění vlhkosti a nanesení penetračního nátěru. Následuje montáž vybraného izolantu (například kamenná vlna, čedičová vlna, polystyren a další). Pomocí talířových hmoždinek se ukotví fasádní desky a upraví se podhledy a parapety pomocí rohových lišt. Celá plocha je následně vybroušena, srovnána do roviny a krycí stěrkovou hmotou, do které je instalována perlinka, je vytmelena. Po vyschnutí následuje penetrace pod omítku a osazení klempířských prvků (parapety apod.). Na závěr je nanesena vrchní omítka v barevném provedení dle požadavku.

Po odstranění lešení září budova novotou. Pokud jsou použity kvalitních materiály a dodrženy veškeré požadované technologie, vynaložená investice určitě přinese požadovaný efekt.

Mezi zkušené firmy zabývající se zateplováním domů patří společnost Stav Agency z Liberce. Odborní pracovníci společnosti Stav Agency s.r.o. nejen poradí s realizací zateplení, ale v případě zájmu zajistí i kompletní přípravné úkony i stavební práce spojené se zateplením na klíč.