Dotační program Nová zelená úsporám bude pokračovat i v následujících letech. Je předpoklad, že do roku 2020 bude na dotacích rozděleno celkem 27 miliard korun.

 

Dlouhodobé fungování programu by mělo zajistit potřebnou stabilitu a program Nová zelená úsporám se stane určitě atraktivnější i pro ty, kteří se zapojením do tohoto programu prozatím váhali. Kromě rozhodnutí o pokračování Nové zelené úsporám je dobrou zprávou také propojení tohoto programu s dotačním programem JESSICA (program EU), z něhož jsou v České republice financovány dotace na zateplování bytových domů.

Kdo váhá, zda se investice na snížení energetické náročnosti budov vyplatí, by se měl zamyslet a vše přehodnotit s přihlédnutím na možnost čerpání dotací.

Pro laika je velice složité třeba jen odhadnout investiční náklady na snížení energetické náročnosti domu i orientace v možnostech dotací, které je na takovéto investice možné získat. Určitě se vyplatí obrátit se na odborníky, kteří dokáží v této oblasti poradit.

Společnost Stav Agency zájemcům o radu nejen navrhne optimální řešení zateplaní budovy, ale zároveň provede přesnou kalkulaci. Vzhledem k tomu, že proškolení pracovníci firmy Stav Agency neustále sledují veškeré aktuální informace týkající se programu Nová zelená úsporám, poradí případným zájemcům, jaké dotace a jakým způsobem může zájemce o zateplení budovy využít. V případě zájmu firma nejen odborně poradí, ale může i pomoci se zajištěním čerpání dotací v maximální výši na zateplení budov.