Ploché střechy byly v minulosti zejména na panelových domech. V současnosti se ploché střechy staví nejen na nových halách, ale i na některých nízkoenergetických domech.

Hydroizolace znamená zamezení vniknutí vody do nežádoucích míst. Hydroizolace ploché střechy je tedy izolace zabraňující vodě, aby vnikala pláštěm střechy do míst, kam nechceme a kde by mohla škodit.

Pro hydroizolaci plochých střech je v současné době k dispozici mnoho nových materiálů a technologií jejich pokládky, které splňují vysoké nároky na kvalitu, účinnost, mnohaletou životnost, estetický vzhled i ochranu životního prostředí. Důležitá je zejména správná volba používaného materiálu, která závisí především na konstrukčním řešení střechy. Neméně důležité je však dodržení veškerých technologických postupů při pokládce hydroizolace.

Při stavbě nových objektů se určitě vyplatí použít na hydroizolaci materiály navržené architektem, které jsou pro danou stavbu nejvhodnější. Při opravách či celkových rekonstrukcích straších plochých střech se určitě vyplatí poradit se s odbornými pracovníky, kteří mají znalosti a zkušenosti s opravami hydroizolací plochých střech. Také realizaci pokládky hydroizolace či její opravy se určitě vyplatí zadat odborné firmě. Je tak zaručena nejen správnost realizace, ale na provedené práce se vztahuje také záruka.

Základními požadavky na hydroizolace plochých střech je: odolnost povětrnostním vlivům, strukturní pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání, chemická odolnost agresivním vlivům ovzduší, minimální zatížení nosné konstrukce střechy, minimální požární zatížení objektu, hygienická a ekologická nezávadnost a samozřejmě dlouholetá životnost.

Mezi zkušené firmy zabývajícími se hydroizolací plochých střech již déle než 10 let patří společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce. Společnost Stav Agency provádí lokální opravy, generální opravy i nové střešní pláště včetně nosných konstrukcí a dodávky projektů. Firma provádí certifikované hydroizolace plochých střech včetně světlíků, klempířských prací a hromosvodů.