V současném stavebnictví se používá velké množství hutního materiálu. V celkovém rozpočtu stavby tak hutní materiál zaujímá významnou položku.

 

Cílem každého stavitele je, co nejvíce snižovat náklady při zachování kvality stavby. Jednou z položek, na které se dá ušetřit, je hutní materiál. Prvním předpokladem je možnost výběru ze širokého sortimentu zboží. Pokud může stavitel nakupovat materiál přesně dle projektové dokumentace a nemusí jej nahrazovat dražšími materiály, náklady na stavbu se zbytečně nenavyšují. Další výhodou pro stavební firmy je, pokud mohou nakupovat materiál již přímo připravený k použití na stavbě. Jedná se například o nařezání na potřebné délky, naohýbání na potřebné tvary či svaření do potřebných celků. Další položkou, na které se dá ušetřit, je doprava materiálu. Je samozřejmé, že náklady na dopravu se sníží, pokud není nutné materiál dovážet na velké vzdálenosti. Další možností, jak snížit náklady na dopravu a na manipulaci s materiálem souvisejícím s dopravou, je využití speciálních vozidel na přepravu hutního materiálu a hromadného rozvozu.

Jedním z nových dodavatelů hutního materiálu nejen pro stavební firmy je společnost Stav Agency provozující sklad hutního materiálu v Příšovicích u Turnova. Široký sortiment hutního materiálu za výhodné ceny a veškeré doplňkové služby spojené s přípravou hutního materiálu pro stavebníky a vlastní doprava nabízejí nejen stavebním firmám v okolí možnost snížení nákladů při nákupu hutního materiálu.