Konstrukce balkonů, lodžií i teras vykazují specifické poruchy, které jsou dány působením klimatických vlivů i nedodržení potřebných technologických postupů při výrobě a montáži či špatným projektem.

Nejčastějšími poruchami na konstrukci balkónů a lodžií bývá rychlá karbonace betonu způsobující odpadávání jeho kusů a separaci od výztuže, rozpad krycích vrstev, korozi výztuže, porušení hydroizolací a zatékání do nosné konstrukce. Zábradlí mívá nejčastěji zkorodované kotevní prvky a nosné konstrukce a poničené výplně.

V důsledku uvedených poruch bývá výrazně snížena statika konstrukcí balkónů a jejich uživatelnost.

Kompletní oprava balkónů a lodžií zahrnuje statické zajištění všech dílců a styčných prvků, sanaci betonových částí, provedení veškerých ochranných vrstev, opravu a případně výměnu konstrukcí zábradlí.

Součástí komplexní opravy betonové konstrukce je konečná povrchová úprava s vysokou odolností proti vodě, mrazu, kyselému dešti, s odporem proti průniku oxidu uhličitému a současně s vysokou propustností pro vodní páru.

Konstrukce a provedení zábradlí značnou měrou dotváří celkový architektonický dojem panelového domu a je nutné s tím počítat. Při návrhu zábradlí je důležité dodržet požadavky ČSN na tvar, mechanickou odolnost i požární bezpečnost. Důležitým aspektem je také životnost, snadnost údržby a způsoby kotvení. Dlouhodobá funkčnost a životnost provedených opatření je vždy závislá na řešení všech jednotlivých detailů.

Realizaci opravy balkónů předchází vytvoření projekční dokumentace včetně statického návrhu konstrukce zábradlí a řešení detailů propojení s ostatními konstrukcemi.

Jestliže se vlastníci panelového domu rozhodnou pro opravu balkónů a lodžií, určitě se vyplatí využít služeb zkušené stavební firmy, která s takovouto opravou má zkušenosti a zajistí kompletní realizaci na klíč. Se svými žádostmi o radu či přímo o nabídku na realizaci opravy balkónů a lodžií se zájemci mohou obracet na odbornou stavební firmu Stav Agency s.r.o. z Liberce.