Opravy balkonů a lodžií panelových domů.

Konstrukce balkonů, lodžií i teras vykazují specifické poruchy, které jsou dány působením klimatických vlivů i nedodržení potřebných technologických postupů při výrobě a montáži či špatným projektem. Nejčastějšími poruchami na konstrukci balkónů a lodžií bývá rychlá...